Profesorul Gunter STOCK în vizită la UnAȘM

Domnul Günter STOCK, președinte al Federației Academiilor de Științe Europene (ALLEA) și președinte al Consiliului Executiv al Fundației Einstein din Berlin, Germania, a vizitat la 20 ianuarie curent Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Întrunirea a fost organizată în cadrul unei delegații oficiale a profesorului realizată în perioada 19-20 ianuarie 2016 la Academia de Științe a Moldovei.
Rectorul UnAȘM, acad. Maria DUCA a prezentat înaltului oaspete principalele activități ale universității, menționând performanţele obţinute în ultimii ani şi implicarea instituţiei în cadrul diferitor activităţi la scară naţională şi internaţională.
Familiarizându-se  cu procesul de studiu al studenților au fost vizitate mai multe săli de curs, laboratoare și Biblioteca Universităţii.
Profesorul STOCK a vizitat Centrul de Biologie Moleculară din cadrul UnAȘM, unde dna academician a prezentat metodele moderne de cercetare folosite, precum și principalele rezultatele științifice obținute în domeniu.

Secția Relații Internaționale și Informatizare