Rectorul UnAȘM la vârsta împlinirilor

Un profesor bun trebuie să învețe mereu, Știința îți oferă curajul de a gândi liber, Universitatea trebuie să creeze oportunități pentru fiecare student, sunt doar câteva dintre afirmațiile care dezvăluie crezul și sistemul valoric al Mariei DUCA, rectorul UnAȘM.
Maria Duca este una dintre puținele femei academician din Republica Moldova, care a reuşit, în egală măsură, să fie un eminent dascăl îndrăgit de studenţi, un om de ştiinţă recunoscut în ţară şi străinătate, un foarte bun coleg şi mentor, un excelent manager, un desăvârşit organizator a numeroase acţiuni academice naţionale şi internaţionale, un veritabil lider.
De-a lungul carierei sale a îndeplinit cu viziune, responsabilitate şi abnegație misiunea de a forma oameni de știință în spiritul valorilor şi principiilor academice pe care le promovează constant.
Calitățile de administrator vizionar ale Mariei Duca s-au materializat plenar în procesul de edificare a Universității AȘM. Depășind impedimente și bariere administrative, universitatea, lansată când învățământul superior traversează o perioadă de incertitudini, reușește să capete greutate și să se profileze ca o instituție competitivă în care se conjugă perfect instruirea cu cercetarea. Aprecierea de care se bucură azi Universitatea AȘM este rezultatul efortului echipei conduse de Maria Duca depus timp de aproape un deceniu, pentru afirmare în lumea academică din țară și din străinătate.
Ca profesor universitar, a parcurs toate treptele ierarhice, acumulând o experiență de excepție, demonstrând o calitate deosebită a cursurilor şi o măiestrie pedagogică rar întâlnită. Preocupată de progres și calitate în formarea cadrelor, a elaborat conceptul metodologic al specialității Biologie Moleculară și a inițiat dezvoltarea studiilor de Bioinformatică în Republica Moldova. În sprijinul studenților și a biologilor în devenire, a publicat numeroase ghiduri, suporturi de curs, culegeri de teste și probleme.
Ca om de ştiinţă, a creat o operă esenţială în domeniul geneticii şi fiziologiei plantelor, a format în jurul Domniei sale o veritabilă Școală științifică. Extrem de receptivă la tendinţele ştiinţei mondiale, acceptă diversificarea obiectivelor științifice, susţine ideile noi și stimulează interesul şi încrederea în forţele proprii a tinerilor cercetători, dezvoltând, cu dedicație și altruism, știința biologiei spre binele societății. În cele aproape patru decenii de activitate științifică a publicat, în calitate de autor și coautor, peste 360 de lucrări știintifice, inclusiv 18 manuale și monografii, 33 de lucrări metodice și broșuri, 175 de articole știintifice în reviste și culegeri, a participat cu rapoarte și comunicari la peste 65 de congrese, conferințe, sesiuni, colocvii și simpozioane în țară, dar și la evenimente științifice internaționale.
Ca personalitate publică, s-a antrenat cu abnegație în diverse activități de expertiză și consultanță, care i-au permis să-și pună în valoare competența științifică, didactică și managerială.
Energică și tenace, a dovedit că autoritatea şi responsabilitatea pot şi trebuie să fie dublate de generozitate şi distincţie sufletească, a știut să-și încurajeze subalternii și colegii ca să persevereze și să obțină succese. Erudiția, tactul, obiectivismul și atitudinea responsabilă față de subalterni desăvârșesc calitățile manageriale ale Mariei Duca, rectorul care a reușit să consolideze în jurul său o echipă competitivă, dispusă să muncească împreună la prosperarea Universității AȘM.
Ajunsă la vârsta împlinirilor, academicianul Maria Duca rămâne un model de profesionalism, dedicație, modestie și curaj pentru subalterni și discipoli care îi urează, cu multă considerație și căldură,

LA MULȚI ANI!