Rezultate remarcabile pentru studenții-doctoranzi din cadrul USDC

Printre cei 17 doctoranzi din țară nominalizați la Bursa de Excelență a Guvernului și Bursa Nominală (pe domenii), în anul 2020, 5 dintre ei își desfășoară activitatea de cercetare  în cadrul Școlilor Doctorale ale USDC.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 12.02.2020, doctoranzii vor beneficia de Bursa de Excelență a Guvernului  în valoare de 2500 de lei și Bursa Nominală în valoare de 2000 de lei.

Bursa de Excelență a Guvernului Republicii Moldova a fost obținută de doctoranda:
DEMENTIEVA Diana – specialitatea 622.03. Teoria literaturii, anul III, Școala Doctorală Științe Umaniste.

Bursele Nominale – 2020 (pe domenii) au fost acordată doctoranzilor:
CAZAC Veronica – specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, anul III, Școala doctorală de științe fizice.
Bursa Nominală – 2020 „Sergiu Rădăuțanu” pe domeniul fizicii

TIMUȘ Ion – specialitatea 163.04, Microbiologie, anul III, Școala doctorală științe biologice.
Bursa Nominală – 2020 „Boris Matienco” pe domeniul biologiei

GOTCA  Rodica – specialitatea 622.03, Teoria literaturii, anul III, Școala doctorală științe umaniste.
Bursa Nominală – 2020 „Dimitrie Cantemir” pe domeniul științe umanistice

BUMBU Tudor – specialitatea 121.03. Programarea calculatoarelor, anul II, Școala doctorală matematică și știința informației.
Bursa Nominală – 2020 „Valentin Belousov” pe domeniul matematicii
Cu această ocazie, întreaga comunitate USDC le aduce sincere felicitări celor 5 doctoranzi și le urează în continuare succese și realizări frumoase! Fie ca rezultatele lor să fie sursă de motivație și inspirație pentru toți tinerii cercetători.