Vizita reprezentanților oficiului național Erasmus+ la USDC

Pe data de 10 decembrie Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” a fost vizitată de dna Claudia MELINTE, coordonator al oficiul Erasmus+ Moldova și Cristina GHERMAN, administrator al oficiului. Doamnele și-au propus să monitorizeze activitățile ce țin de mobilitățile Erasmus în cadrul USDC. Conform programului au avut o întrevedere cu doamna academician Maria DUCA, rectorul Universității, care a punctat cele mai importante proiecte și evenimente internaționale pe care universitatea le-a organizat sau a participat în calitate de partener. La fel, au fost menționate relațiile de colaborare cu profesorii și cercetătorii de peste hotare și implicarea acestora în procesul educațional prin predarea cursurilor la toate ciclurile. Dna rector a accentuat importanța acordurilor Erasmus+ în sporirea numărului mobilităților internaționale a studenților și a cadrelor didactice. În cadrul întâlnirii a fost discutată posibilitatea de implicare și în alte proiecte Erasmus+ cum ar fi Jean Monnet.

A urmat întrevederea cu studenții și cadrele didactice implicați în proiectele de mobilitate academică. Studenții au relatat despre experiența frumoasă pe care au avut-o pe parcursul studiilor în cadrul programelor de mobilitate academică finanțată de programul Erasmus+. Atât profesorii cât și studenții s-au arătat interesați de a participa în continuare la diverse acțiuni ce țin de mobilitatea academică. În urma discuțiilor purtate, dna Claudia Melinte a promis că revine în timpul cel mai scurt la USDC cu o sesiune de informare dedicată și profesorilor și studenților cu referire la oportunitățile oferite de programul Erasmus+.