Profesori Invitați

  • 02/27/2015

    La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat SEMINARUL ȘTIINȚIFIC cu genericul ,,GEOPOLITICA CONFLICTELOR ACTUALE”. Invitatul special al seminarului a fost Prof. Dr. col. (r) Vasile Simileanu, Academia de Studii Economice, București, Director al Revistei GeoPolitica (Revistă de...

  • 12/12/2014

    La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei. Principalele subiecte ale seminarului au fost tipurile de programe Open-Sorce utilizate pentru activitatea de cercetare științifică. Aplicațiile prezentate permit acces gratuit utilizatorilor și pot fi utilizate...

  • 12/04/2014

    Joi, 4 decembrie 2014 în sala Senatului a Universității Academiei de Științe a Moldovei s-a desfășurat prelegerea publică cu genericul ”Tendințe moderne privind securitatea alimentară”.Lecția a fost susținută de dna Adriana Bîrcă, profesor, doctor, prorector pentru cercetare la Universitatea ”George Baritiu”, Brașov, România. În cadrului acestui eveniment au fost discutate probleme actuale ce ţin de formarea și evoluarea conceptului de securitate alimentară, politicile Uniunii Europene în...

Pagini