Profesori Invitați

  • 02/11/2016

    La data de 11 februarie 2016, în cadrul programului "Lecţii publice cu 50 profesori invitaţi", dezvoltat de Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,s-a desfăşurat în regim online o videoconferință pentru studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii Facultății Științe ale Naturii a Universității Academiei de Științe din Moldova și studenții Facultății de Istorie și Geografie a Universității „ Ștefan cel Mare” din Suceava, România cu tematica: VARIABILITATE ȘI TENDINȚE DE EVOLUȚIE...

  • 12/07/2015

    Luni, 7 decembrie 2015, în cadrul programului Lecţii publice cu 50 profesori invitaţi, dezvoltat de Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a desfăşurat prelegerea Metode și concepții noi în cercetările de genetică moleculară. În calitate de formator a fost doamna dr. Isgouhi Kaloshian, profesor a Universității din California, Riverside, Statele Unite ale Americii. Printre subiectele discutate la prelegere s-au regăsit: mecanismele de rezistență a plantelor față de diferiți agenți...

  • 10/06/2015

    Marţi, 6 octombrie 2015, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a găzduit doi oaspeţi de onoare în cadrul unei singure întruniri. Şedinţa a fost deschisă de către dna dr. Antoaneta Ene, conferenţiar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi cu prelegerea publică Modern techniques used in environmental investigations. În cadrul prelegerii au fost prezentate şi aplicate cele mai moderne metode de monitorizare a metalelor prioritar periculoase prin tehnici spectrale moderne...

Pagini