Profesori Invitați

  • 10/12/2016

    La data de 12 octombrie 2016, începând cu ora 10:00, în aula 18 a Universității AȘM, profesori invitaţi de la Universitatea „1 Decembrie 1918” (Alba Iulia, România) au  susţinut o sesiune de prelegeri publice. Conf. univ., dr. Ioana Todor a vorbit despre metaforele conceptuale ca instrumente de investigaţie în câmpul educaţional.  Conf. univ., dr. Ioan Scheau a ţinut o prelegere publică cu genericul: „Destine similare: Mihai Eminescu și Friedrich Nietzsche”. Lector...

  • 09/30/2016

    La data de 30 septembrie 2016, studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii Facultății Științe ale Naturii a Universității Academiei de Științe a Moldovei au asistat la lecția publică „MIGRAȚIILE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNILOR – O RADIOGRAFIE GEOGRAFICĂ”.  Un studiu amplu și profund la acest subiect a fost prezentat de Dimitriu Radu, dr., lector univ., la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității “Al. I. Cuza” din Iași. În cadrul lecției au fost descrise cele...

  • 09/02/2016

    În data de 2 septembrie 2016 în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a fost organizată lecţia publică PROVOCĂRILE ȘI PERSPECTIVELE EUROPEI DE EST ÎN  VIZIUNEA CERCETĂTORILOR DIN SPANIA, prezentatăde JAVIER GUTIERREZ ESPINOSA, cercetător ştiinţific de la Universitatea Complutense din Madrid (Spania). În cadrul lecţiei publice, care a întrunit studenţii, masteranzii şi profesorii Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, au fost abordate subiecte de interes major pentru regiunea...

Pagini