Seminare platforma educațională

La 23 octombrie 2014, Secția Studii și managementul calității a organizat un TRENING DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE ale catedrei Limbi și literaturi, privind posibilitățile de instruire oferite de platforma e-learning. La seminar au participat conf. univ., Spînu S. – Șef catedră, conf. univ., Păduraru G., lect. univ. Mitric A. În cadrul trening-ului au fost abordate aspecte privind plasarea informației pe platforma educațională UnAȘM. Cadrele didactice sus menționate, s-au arătat interesate...
La 7 octombrie 2014, în Sala Senatului, Secția Studii și managementul calității a organizat SEMINARUL DE INSTRUIRE A LABORANȚILOR CATEDRELOR PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI EDUCAȚIONALE UnAȘM (e-learning), în vederea completării bazei de date a platformei educaționale a UnAȘM cu informația necesară pentru generarea automată a borderourilor (notele, absențele). La training au participat metodiștii decanatelor și laboranții catedrelor din cadrul facultăților. Seminarul a început cu o scurtă...