Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului

Misiunea catedrei Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului este dictată de gradul înalt de vulnerabilitate faţă de factorii naturali, importanţa informaţiei geoecologice pentru economia Moldovei şi constă în pregătirea cadrelor înalt calificate în domeniul ecologiei, geografiei şi protecţiei mediului ambiant - prerogativă de bază la realizarea principiului „Economie prin ecologie”.

Experienţa bogată de activitate ştiinţifico-didactică a corpului profesoral al catedrei asigură formarea profesionaliştilor capabili să utilizeze mijloace tehnice şi practice speciale de investigare a celor mai stringente şi actuale probleme de mediu.

Cadrele didactice elaborează programe analitice şi suporturi de curs la disciplinele universitare pentru specialităţile ECOLOGIE şi GEOGRAFIE. De asemenea, catedra asigură programul de masterat ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, având ca scop aprofundarea studiilor în domeniu.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor se desfăşoară în laboratoarele de specialitate ale institutelor AŞM, Centrului universitar Biologie Moleculară, cât şi în alte instituţii de profil din ţară.

 

 

 

Ilie Boian

Doctor,
conferențiar universitar,
șef catedră

Mariana Roșca

Laborant