Catedra Fizică şi Chimie

Catedra Fizică şi Chimie îşi desfăşoară activitatea în cadrul facultăţii Ştiinţe Exacte începînd cu anul 2008. Catedra asigură suportul de studii al ciclurilor I şi II pentru specialităţile Chimie şi Fizică şi oferă servicii educaţionale la specialităţile ciclului I Biologie, Biologie moleculară, Ecologie şi Geografie.

Obiectivele colectivului catedrei constau în: asigurarea unui suport calitativ pentru susţinerea procesului de instruire; familiarizarea studenţilor cu posibilităţile de dezvoltare personală şi altoirea calităţilor de instruire continuă şi conştientă; formarea competenţelor profesionale prin pregătire fundamentală, teoretică şi practică în domeniul ştiinţelor exacte; formarea abilităţilor de cercetare; cultivarea calităţilor etico-morale ale specialistului.

Misiunea catedrei constă în formarea specialiştilor pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice, cît şi în dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice.

 

 

Velișco Natalia

dr., lector universitar,
șef catedră
 

Șmigon Crina

Laborant superior