Conferinţe, seminare, lecţii publice

International Scientific Conference of PhD Students "Trends in the development of contemporary...
03/10/2015
On March 10, 2015 the International Scientific Conference of PhD Students called „Contemporary trends of science development: visions of young researchers" occurred. The Conference was conducted by the University of Academy of Science of Moldova in...
Informative seminar "Techniques of finding a job"
03/04/2015
Studenții din a. II și III, Licență și a. I și II, Masterat au avut oportunitatea să participe la un seminar instructiv-informativ pe data de 4 martie 2015 organizat în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Seminarul „...
Strengthening basic and applied studies at Master's and PhD studies
02/27/2015
Pe parcursul lunii februarie 2015, studenții ciclului I și II, facultatea Științe ale Naturii au participat la o serie de întruniri cu colaboratorii științifici ai Centrului Universitar de Biologie moleculară în scopul relevării importanței cercetării pentru...
Scientific Seminar "Geopolitics of the present conflicts"
02/27/2015
La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat...
Philosophically Club meeting entitled "The concept of clarity"
02/19/2015
La 19 februarie 2015, în incinta Facultății Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prima ședință comună a Clubului de filosofie al UnAȘM și a Cercului filosofic al Universității de Stat din Moldova. Conform...
Informative seminar "Open-Source Software used for scientific research"
12/22/2014
La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea...
Public Lecture "Philosophy as practice - an problematologic approach"
12/11/2014
La data de 11 decembrie a avut loc prelegerea publică cu genericul: ,, Filosofia ca practică- o abordare problematologică” prezentată de Laura Pricop, doctor în filosofie, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi. În cadrul lecţiei a fost abordat aspectul...
Public lecture ,,Philosophical practice at the universities’’.
12/05/2014
La data de 5 decembrie, în cadrul UnAŞM a fost prezentată lecţia publică cu genericul ,,Philosophical practice at the universities’’ de PhD. Oscar Brenefier, Institut de practiques philosophipues, Expert UNESCO. Mesajul cu care a venit Oscar Brenefier este...
Informative seminar "Preventing climate change"
12/02/2014
Marţi, 02 decembrie 2014 a în cadrul proiectului "Climate Forume East" fost organizat un seminar informativ cu scopul instruirii şi sensibilizării tinerilor la necesitatea eficientizării energiei în vederea prevenirii schimbărilor climatice. Inițiatorii...
Round table "Academic mobility - an extra chance in professional achievement"
11/25/2014
La 25 noiembrie 2014 s-au desfășurat dezbateri în cadrul mesei rotunde cu tematica ”Mobilitatea academică – o șansă în plus în realizarea profesională”. Decanul facultății Științe ale Naturii Daniela Elenciuc, a familiarizat studenții cu noțiunea de...

Pages