Harta site ro   en

Mesajul rectorului

UnAŞM este o universitate de stat tânără, în plină ascensiune, pregătită să facă faţă provocărilor societăţii contemporane. UnAŞM pregăteşte specialişti în biologie, chimie, ecologie, filosofie, fizică, geografie, informatică, limbi şi literaturi, matematică etc.
Promovând în mod consecvent conceptul de formare universitară prin cercetare, UnASM activează în strânsă colaborare cu institutele de cercetare ale AŞM în cadrul Cluster-ului educaţional ştiinţific UnivER Science, asigurând calitatea necesară a demersului educaţional orientat spre formarea unor absolvenţi creativi, cu competenţe manageriale, competitivi şi solicitaţi ca profesionişti pe piaţa muncii naţională şi internaţională.
UnASM vă aşteaptă, cu drag, să vă înscrieţi în familia viitorilor noştri studenţi.

 

Info Universitar

Aviz! În atenția...
29.01.2015
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor „Tendinţe...
Aviz! În atenția ...
27.01.2015
Se plasează Orarul lucrului individual cu doctoranzii anului I,ca...
Aviz! În atenția ...
27.01.2015
Se plasează totalurile atestării doctoranzilor anului academic 2013 &...
Aviz! În atenția ...
20.01.2015
Pe data de 22 ianuarie 2015, la ora 16.00, bir. 2, va avea loc co...
Elaborat de MoldaHost